Ultimate magazine theme for WordPress.

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 11.13b – Buff nhẹ Kled, Nerf gấp Lux và hệ Thiên Thần

Hãy cùng xem qua bản cập nhật B-patch khá khẩn cấp của DTCL 11.13b để có cái nhìn sâu hơn về cách meta hiện tại thay đổi.

DTCL: Cập nhật chi tiết 11.13b - Bùa sáng Kled, Nerf gấp Lux và loại Thiên thần

Chi tiết về bản cập nhật 11.13B DTCL

Thay đổi bộ lạc 11.13B

ác quỷ

  • Tốc độ đánh tăng từ 5/50/125% => 10/55/130%

Thiên thần

  • Kỹ năng cộng thêm / Giáp / Kháng phép giảm từ 30/60/100 => 30/55/95

Thay đổi anh hùng 11.13B

Kled

  • Sát thương tăng từ 60 => 65

Cây thuốc phiện

  • Mana khởi đầu / Mana tối đa: 30/70 => 50/70

Kennen

  • Tốc độ đánh tăng từ 0,65 lên 0,7

Lux

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
  • Mana khởi đầu / Mana tối đa: 40/70 => 40/80
  • Hiệu ứng lá chắn giảm từ 125/200/400 => 120/180/360

DTCL: Cập nhật chi tiết 11.13b - Bùa sáng Kled, Nerf gấp Lux và Thiên thần 2