Ultimate magazine theme for WordPress.

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Trang web này được quản lý bởi Blog Vikigame. Khi mỗi khách hàng truy cập trang web này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”.
Tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà máy chủ website gửi đến trình duyệt của khách hàng khi khách hàng truy cập vào website, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi.
Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của khách hàng với các thông tin khác mà khách hàng cung cấp.
Thông tin này được cung cấp qua email bạn gửi cho chúng tôi hoặc thông tin bạn nhập khi bạn muốn đăng ký, phản hồi, yêu cầu hỗ trợ, trả lời khảo sát hoặc tham gia cuộc thi / hoạt động quảng cáo.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập qua trang web của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:
Hỗ trợ tin tức mới về trò chơi cho khách hàng.
Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản và cập nhật phần mềm mới nhất trên Trang web của chúng tôi.
Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Trang web.

Thực hiện khảo sát khách hàng

Với những mục đích trên, Blog Vikigame sẽ cân nhắc việc chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của Blog Vikigame tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
Thông tin có thể được chia sẻ với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ thực hiện được các mục tiêu nêu trên.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo người nhận không được lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích ngoài mục đích mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng trái phép thông tin này. các mục đích.
Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập). .

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Vikigame.

Những người hoặc tổ chức có thể có quyền truy cập vào thông tin bí mật

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Blog Vikigame có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.